Ceny SAS - za rok 2015


Ceny SAS za najlepšie publikácie v roku 2015:
  1. Balentova S., Adamkov M.: Molecular, cellular and functional effects of radiation-induced brain injury: A review. Int. J. Mol. Sci.( 2015), 16, 27796-27815
    IF: 2,862
  2. Jonecova Z., Toth S., Maretta M., Ciccocioppo R., Varga J., Rodrigo L., Kruzliak P.: Protective effect of ischemic preconditioning on the jejunal graft mucosa injury during cold preservation. Experimental and Molecular Pathology 99 (2015) 229-235
    IF: 2,706
  3. Mihalik J., Mašlanková J., Solár P., Horváthová F., Hubková B., Almášiová V., Šoltés J., Švaňa M., Rybárová S., Hodorová I.: The effect of R-(-)- deprenyl administration on reproductive parameters of rat males. Eu. J. Pharmacol. (2015) 754 148-152
    IF: 2,53
  1. Lovásová K., Kluchová D., Boleková A.: Neuroanatómia pre psychológov – Štruktúry a funkcie nervového systému, UPJŠ Košice, Equilibria, 2015, učebnica, 11 AH

Výbor SAS per rollam odsúhlasil udelenie 2 tretích cien za rok 2015.