Ceny SAS - za rok 2019


Ceny SAS za najlepšiu publikáciu v roku 2019