Kontakt


Prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF
Šrobárova 2
040 00 Košice

Tel: 055/234 3380
e-mail: eva.mechirova@upjs.sk
www: http://sas.lf.upjs.sk