Zoznam členov výboru a dozornej rady


Názov: SLOVENSKÁ ANATOMICKÁ SPOLOČNOSŤ
(odborná spoločnosť - OS)
Skratka: SAS   Kód: 02
Počet členov výboru: 7
Volebné obdobie: od 7.9.2018 do 7.9.2022

Prezident (predseda) výboru: prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 0915 978 840; eva.mechirova@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Viceprezident výboru: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 055/ 234 3212; ingrid.hodorova@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Vedecký sekretár výboru: prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 0908 583809; adamkov@jfmed.uniba.sk
Pracovisko (adresa): Ústav histológie JLF UK, Malá Hora 4, 036 01 Martin

Pokladník výboru: doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 0908 376 252; iveta.domorakova@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Člen výboru: doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 055/ 234 3219; jozef.mihalik@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Člen výboru: prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 055/ 234 3211; silvia.rybarova@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Člen výboru: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
tel. č., mob. Tel. č., e-mail: 02/ 59357 547; ivan.varga@fmed.uniba.sk
Pracovisko (adresa): Ústav histológie a embryológie LF UK, Sasinkova 2, 801 00 Bratislava


Dozorná rada
Počet členov:
3

Predseda dozornej rady: doc. RNDr. Peter Weismann, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 02/ 59357111; peter.weismann@fmed.uniba.sk
Pracovisko (adresa): Anatomický ústav LF UK, Sasinkova 2, 801 00 Bratislava

Člen dozornej rady: doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.
tel. č., mob. tel. č., e-mail: 055/ 234 3216; adriana.bolekova@upjs.sk
Pracovisko (adresa): Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice

Člen dozornej rady: doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
tel. č., mob. Tel. č., e-mail: 02/ 59357 390; eliska.kubikova@fmed.uniba.sk
Pracovisko (adresa): Anatomický ústav LF UK, Sasinkova 2, 801 00 Bratislava