Ceny SAS - oznamVážení členovia SAS,

každoročne v tomto čase si vás dovoľujeme vyzvať, aby ste nám zaslali návrhy na ocenenia vašich publikácii za uplynulý kalendárny rok 2019.

Žiadame vás preto, aby ste nám najneskôr do 20.5.2020 poslali poštou alebo mailom svoje návrhy spolu s 1 výtlačkom práce a s uvedením aktuálneho IF časopisu.

Prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.