Ceny SAS - za rok 2018


Ceny SAS za najlepšiu publikáciu v roku 2018
  1. Klein M., Varga I.: Microenvironment of Immune Cells Within the Visceral Adipose Tissue: What Do We Know? Inflammation  (2018) 41:1142-156, IF: 2,884
  2. Domoráková I., Mechírová E., Tóth Š., Danková M., Eliášová V., Veselá J., Čurgali K., Schwartzová V: Mikroskopická anatómia pre odbor zubné lekárstvo – vybrané kapitoly, ŠafarikPress-EQUILIBRIA, s.r.o., 2018, 294 strán (Vysokoškolská učebnica).
    ISBN 978-80-8152-671-8
  3. Kovalska M., Tothova B., Kovalska L., Tatarkova Z., Kalenska D., Tomascova A., Adamkov M., Lehotsky J.: Association of Induced Hyperhomocysteinemia with Alzheimer’s Disease-Like Neurodegeneration in Rat Cortical Neurons After Global Ischemia-Reperfusion Injury. Neurochemical Research (2018) 43:1766–1778, IF: 2,77